Share All Script

Share Code DienDanIT Bản Lite

Code HSCA !!! DEMO: vietcode.gq   Hướng dẫn cài đặt: Upload code lên host + Upload Data voo Database! Giải nén code ta được folder Public_html. Chuyển Code trong mục: Public_html -> Datprs.edu.vn fra ngoài Public_html chính của hosting. Nhớ làm hiện File ẩn trước khi chuyển trong File Manager của hosting ~ Tự tìm […]

Cộng Đồng IT

Bán Domain Giá Rẻ

DỊCH VỤ DOMAIN GIÁ RẺ QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ TÊN MIỀN: Kiểm tra tên miền Trước khi quyết định mua tên miền nào, quý khách cần phải kiểm tra tên miền có ai đăng ký chưa (quý khách có thể kiểm tra tên miền tại đây), sau khi kiểm tra tên miền chưa có ai đăng […]